Ny og gratis behandling for hepatitt C

Informasjon til befolkningen fra kommunelegen. Ta kontakt med din fastlege om du ønsker en undersøkelse.

Gratis og enkel behandling

Alle som ønsker det får tilbud om gratis undersøkelse og behandling for hepatitt C hos fastlegen. Undersøkelsen er en blodprøve. Dersom du er smittet, får du behandling med tabletter som du tar i åtte til tolv uker. Behandlingen er trygg og har svært få bivirkninger.

 

Hvorfor bør du ta hepatitt C på alvor? 

Hepatitt C skyldes et virus som smitter via blod og kan gi infeksjon i leveren. Dette kan over tid føre til skrumplever og leverkreft dersom den ikke bahandles.

Det er rundt 10000 til 12000 personer som lever med hepatitt C i Norge, og mellom 300-400 personer blir smittet hvert år.

 

Er du i risikogruppen for hepatitt C?

Hepatitt C smitter gjennom blod. Personer som injiserer rusmidler med sprøyte er særlig utsatt ved deleing av sprøyter og annet brukerutstyr. Rus-psykisk helsetjeneste i kommunen deler ut gratis brukerutstyr.

Andre risikogrupper er personer som har mottatt blodprodukter eller vært behandlet på sykehus i land med høy forekomst av hepatitt C.

For de fleste vil symptomene være svake/diffuse, og man kan være smittett i flere år (eller hele livet) uten å ha noen plager eller symptomer.

 

Gratis undersøkelse og behandling

Hvis du er LAR, får du tilbud om undersøkelse av hepatitt C på dine ordinære kontroller. Der får du også mulighet til å delta i et lokalt lavterskel hepatitt C-behandlingstilbud, hvis du har behov for det Du kan også ta kontakt med fastlegen din. Du trenger ikke å oppgi grunn til at du ønsker undersøkelse for hepatitt C. Hvis du trenger behandling er den gratis.

 

Har du vært behandlet på sykehus i utlandet? Da bør du sjekke deg for hepatitt C!

Dette gjelder spesielt i land som Egypt, Pakistan, Sentral-og Vest Afrika, Sørøst-Asia og Øst-Europa.

Det kan også være risiko for at du er smittet med hepatitt C om du har fått blodoverføring før 1992 i Norge, Vest-Europa, Nord-Amerika, Japan, New Zealand og Australia.

 

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook