Kontakt

Tjenestekontoret 

62 96 80 00
Tjenestekontoret@sor-odal.kommune.no

Sør-Odal kommune
Tildelingskontoret Helse- og omsorg 
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Omsorgsbolig med heldøgnsomsorg (HDO-bolig)

En HDO-bolig/-leilighet er en tilrettelagt bolig til personer som har behov for et tilrettelagt tilbud med heldøgnsbemanning nært knyttet til boligene.

Boligen kan beskrives som en mellomting mellom omsorgsbolig og sykehjem. Det betales husleie i henhold til kontrakt og det betales egenandel for hjemmetjenester, mat, medisiner osv. på samme måte som i vanlig bolig.

Hva kan en HDO bolig tilby

Tilbyr helsepersonell som utøver helsehjelp til de boende som trenger dette hele døgnet. Hjelpen tilpasses og vurderes i forhold til behovet. Dette gjøres i samarbeid med tjenestemottakeren. Helsehjelpen er døgnbasert i samarbeid med hjemmesykepleien og kan tilby hjelp til:

  • Personlig stell og pleie
  • Det gis fellesmåltider til de som ønsker dette.
  • Hjelp til medisiner- som hovedregel benyttes ordning hvor dosene er ferdigpakket i samarbeid med apotek (multidose)
  • Annen medikamentell behandling (sprøyter, intravenøs behandling m.m).
  • Prosedyrebehandling
  • Hjemmesykepleien utfører også akutt hjelp og tilsyn i leiligheten ved bruk av trygghetsalarm.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjon med et behov for pleie og omsorg. Ønsker å bo i egen leilighet i et bofellesskap.

Søknad

Søknadsskjema sendes til tjenestekontoret (se kontaktinformasjon til venstre på siden).

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook