Kontakt

Du kan henvende deg direkte til:

Frisklivskoordinator:

47450753 eller 45872450

Frisklivssentralen@sor-odal.kommune.no

Besøksadresse:

Sør-Odal helsesenter - 2. etg. i Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes

Frisklivssentral

Frisklivs, lærings og mestringssentralen er en forebyggende og helsefremmende helsetjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn, samt psykisk helse.

Ben med joggesko

Målgruppe

  • Innbyggere som er i risikogruppa for å utvikle og-/eller har utviklet livsstilssykdommer
  • Innbyggere som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
  • Innbyggerne som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen.

Kriterier / vilkår

  • Individuell helsesamtale, gruppebasert oppfølging og helsefremmende kurs innen blant annet kosthold, søvn, tobakk og depresjonsmestring.
  • Fysisk aktivitet i grupper med fokus på økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær. 
  • Veiledning, rådgivning og undervisning
  • Tjenesten gis i frisklivs, lærings og mestringssentralen sine lokaler, ute, i basseng og/eller på ulike kurslokaler i Sør-Odal.
  • Være en samarbeidspartner i Sør-Odal kommunes folkehelsearbeid

Henvendelse til den kommunale frisklivs, lærings og mestrings-sentral rettes direkte til frisklivskoordinator, og du vil bli kontaktet for videre oppfølging så fort som mulig, senest innen 3 uker.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, og dersom du trenger transport gi beskjed til frisklivskoordinator.

 

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook