Kontakt

Besøksadresse:

Tjenestekontoret

Sykehus vegen 27

2100 Skarnes

 

Eergoterapeut: 41455747,

Fysioterapeut 47450753.

Innsatsteamet

Eldre par holde hender

Etter endring i funksjon skal tverrfaglig tidlig innsats bidra til at bruker ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov i størst mulig grad kan:

 • Mestre hverdagen.
 • Bli selvstendig.
 • Delta i sosiale aktiviteter.

Målgruppe

Hjemmeboende eldre som bor i Sør-Odal kommune med nylig skade/sykdom eller funksjonssvikt.

      Kriterier /Vilkår

 • Tjenesten gis i hjemmet.
 • Bistand fra kommunens innsatsteam – bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier.
 • Samarbeid med bruker og evt. pårørende
 • Tilbud om tverrfaglig kartlegging og utarbeidelse av mål for oppfølgingen og tiltaksplan.
 • Tiltakene består av trening i dagligdagse gjøremål, opptrening i hjemmet samt råd og veiledning
 • Samarbeid med annet helsepersonell og offentlige instanser.
 • Kartlegging kan også skje i overføringsfasen mellom korttidsopphold i sykehjem og hjemmet.
 • Tjenesten gis en tidsbegrenset periode.

Pris for tjenesten

 • Bistand fra innsatsteamet er gratis. For døgntilbud ved Sør-Odal alders- og sykehjem betales en egenandel etter gjeldende satser.


 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook