Ordinær fysioterapi- og ergoterapitjeneste

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal fysioterapitjeneste.

Beskrivelse

Fysioterapitjenesten skal bidra til at pasienten oppnår best mulig funksjon etter skade, sykdom eller medfødte lidelser.Rehabilitering Informasjon, trening og veiledning om hvordan den enkelte selv kan ivareta sin egen helse gjennom behandling både individuelt og/eller i gruppe. I tillegg bidrar fysioterapitjenesten med forebyggende arbeid.

Målgruppe

Alle som bor eller oppholder seg i Sør-Odal kommune som er i behov av fysioterapi kan få oppfølging av fysioterapitjenesten. Fysioterapeutene yter tjenester til alle aldersgrupper med ulike behov og tjenesten tildeles etter individuell vurdering. Alle som henvender seg med behov for fysioterapi blir vurdert i henhold til prioriteringslisten.

Fysioterapeuter med driftstilskudd skal i hovedsak ivareta pasienter som selv kan oppsøke Odal fysioterapi for behandling. Kommunalt ansatte fysioterapeuter skal i hovedsak ivareta pasienter som er i behov av tverrfaglig oppfølging og/eller hjemmebehandling, i tillegg til skole- og barnehage oppfølging opp til ungdomsalder.

Kriterier/vilkår

 • Undersøkelse, behandling og trening, individuelt og/eller i grupper.
 • Veiledning, rådgivning og undervisning
 • Habilitering og rehabilitering – deltakelse i tverrfaglig samarbeid
 • Hovedansvar for formidling av tekniske hjelpemidler til barn, og i samarbeid med ergoterapeut til voksne.
 • Tjenesten gis i egne lokaler, i pasientens hjem, sykehjem, nærmiljø, barnehager/skoler og helsestasjon.
 • Forebyggende helsearbeid og undervisning.

Henvendelse til den kommunale fysioterapitjenesten kan rettes direkte til fysioterapeutene:

Voksne: mobil: 474 50753 -  474 50752 – 474 50755 – 458 72450

Barn: Mobil: 474 50754

Fysioterapitjeneste - Avtale fysioterapeuter med driftstilskudd.

Beskrivelse

Fysioterapitjenesten skal bidra til at pasienten oppnår best mulig funksjon etter skade, sykdom eller medfødte lidelser. Informasjon og veiledning om hvordan den enkelte selv kan ivareta sin egen helse.

Ved Odal fysioterapi er vi fire fysioterapeuter med driftstilskudd som tar imot alle typer pasienter. Vi har mulighet for ultralyddiagnostikk og grupper i varmtvannsbasseng.

En fysioterapeut har kompetanse innenfor idrettsfysioterapi og tar imot pasienter med forsikring fra idrettens skadetelefon.

En av fysioterapeutene har kompetanse innen onkologi- og lymfødem, bekken- og bekkenbunns plager. Er i utdanning mastergrad innen muskel og skjelett.

Arbeidsområde:
- Allmenn fysioterapi
- Basseng og sal gruppe

- Lymfødem behandling

- Bekken- og bekkenbunns plager

Målgruppe

Alle som bor eller oppholder seg i Sør-Odal kommune kan få tilbud om fysioterapi.
Fysioterapeutene yter tjenester til alle aldersgrupper med ulike behov. Tjenesten tildeles etter individuell vurdering. Alle som henvender seg med behov for fysioterapi blir vurdert i henhold til prioriteringslisten. Ventetiden variere i forhold til pågang og type behandling.

Fysioterapeuter med driftstilskudd skal i hovedsak ivareta pasienter som selv kan oppsøke Odal fysioterapi for behandling.

Kriterier/vilkår

 • Undersøkelse, behandling og trening, individuelt og evt. i grupper.
 • Veiledning og rådgivning i forhold til den enkelte bruker.

Henvendelser til avtale fysioterapeutene hos Odal fysioterapi:

Besøks adresse: Sør-Odal helsesenter - 1. etg. i Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes

Telefon: 62 96 11 05

 Pris for tjenesten

En må ikke lenger ha rekvisisjon fra lege for å få behandling hos fysioterapeut, du kan ta direkte kontakt. 

 • Det er gratis behandling for barn under 16 år.
 • Det er egenandel for behandlingen og det føres på egenandelskort 2. Folketrygden dekker deler av behandlingen.
 • Transport: Fysioterapeut kan rekvirere transport via pasientreiser dersom det er behov.

 

Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten har som mål å bedre eller vedlikeholde funksjonsnivå for å oppnå størst mulig grad av selvstendighet i dagliglivet. Arbeidsoppgavene omfatter forebyggende arbeid, behandling og vedlikehold av funksjonsnivå. Behovet kan være aktuelt i alle livsfaser.

Ergoterapitjenesten kan omfatte:

 • Forebyggende hjemmebesøk
 • Rehabilitering, habilitering og hverdagsrehabilitering
 • Tilrettelegging av omgivelser
 • Kontaktpersoner/bindeledd mellom kommunen og NAV hjelpemiddelsentral innen syn, hørsel, kognisjon, kommunikasjon og bevegelse.
 • Formidling og opplæring av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • Veiledning i boligsaker, ofte i samarbeid med husbanken og NAV hjelpemiddelsentral.

Hvem kan få tjenesten:

Alle som bor eller oppholder seg i Sør-Odal kommune, og som på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse som trenger bistand til å tilrettelegge daglige aktiviteter. Tjenesten er gratis.

Henvendelse:

Ved behov for bistand av ergoterapeut, ta kontakt på telefon 48998702 / 41455747.

Samarbeidspartnere som tjenestekontor, lege eller hjemmetjenesten kan også formidle kontakt.

Eller benytt Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Kommunalt hjelpemiddellager

Hjelpemiddellageret tilbyr korttidslån av tekniske hjelpemidler. Har du et varig behov for tekniske hjelpemidler (utover 2 år) må dette vurderes, begrunnes og søkes om i gjennom NAV hjelpemiddelsentral. Kommunens ergoterapeuter kan bistå deg med dette.
Tjenesten er gratis.

Henvendelse:

Ved behov for tekniske hjelpemidler ta kontakt med kommunens ergoterapeuter på tlf. 48998702 / 41455747 eller servicevaktmester tlf. 99083106.
Samarbeidspartnere som tjenestekontor eller hjemmetjenesten kan også formidle kontakt.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook