Rehabiliteringstjenesten

Sør-Odal kommune har rehabiliteringsteam og innsatsteam, i tillegg til fysioterapi og ergoterapitjeneste. trapp

Rehabiliteringsteamet: består av fysioterapeut, rehabiliteringssykepleier og ergoterapeut. Rehabiliteringen skal ta utgangspunkt i din livssituasjon og mål. Det skal være en målrettet prosess mellom deg, dine pårørende og tjenesteytere. Med utgangspunkt i «hva som er viktigst for deg», skal det gis mulighet til å oppnå best funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Rehabilitering innebærer:

  • Samarbeid med bruker og pårørende, individuelt og i grupper ut fra kartlegginger og funksjonsvurderinger.
  • Det er viktig at du deltar aktivt i prosessen og bruker dine ressurser for å nå dine mål.
  • Tilbud om personlig koordinator, og evt. utarbeidelse av individuell plan.
  • Samarbeid med annet helsepersonell og offentlige instanser.
  • Tjenesten tilbys i institusjon, i hjemmet eller ambulant.

Når det gjelder døgnopphold på Sør-Odal alders- og sykehjem betales en egenandel på 165 kr pr. døgn. I hjemmet og ambulant er tjenesten gratis.


Hvem kan få tjenesten:

Alle over 18 år som bor eller oppholder seg i kommunen, og som har eller står i fare for å få begrensinger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.

 

Henvendelse:

Ved spørsmål eller behov for kontakt med rehabiliteringsteamet, ring 91836251.

Evt. Kommunens sentralbord 62968000.

 

Søknad sendes til:

Sør-Odal kommune

v/ tjenestekontoret helse- og omsorg

Øgardsvegen 2

2100 SKARNES

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook