Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å øke personens trygghet og sikkerhet, og gi mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet. Teknologien skal muliggjøre økt selvstendighet, mestring og livskvalitet.

tablettdispenser

Digital trygghetsalarm

Digital trygghetsalarm er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad ut fra faglig vurdering av behov. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud til kommunens innbyggere. Alarmen skal bidra til trygghet i hjemmet og du kan ved hjelp av trygghetsalarm tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Alarmen skal kun benyttes ved behov for akutt helsehjelp eller ved fall. Det kan kobles til ulike typer tilleggsutstyr til trygghetsalarmen ved behovDette kan for eksempel være fallsensor, bevegelsessensor, dørsensor og digitalt fjerntilsyn.

Mobil trygghetsalarm med GPS er en mulighet for de som har behov for å ta med seg trygghetsalarmen ut på tur i nærmiljøet. Løsningen har innebygget toveis tale. Bruker kan selv varsle og tilkalle valgte mottakere ved behov, og det kan programmeres et elektronisk «gjerde» slik at mottakere av varslingen blir kontaktet dersom bruker beveger seg utenfor en gitt grense.

Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmetjenesten.

Hvem kan få tjenesten

Trygghetsalarm er et tilbud til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som kjenner seg utrygge ved å bo alene.

Hva koster det?

Månedsleien for digital trygghetsalarm inkludert røykvarsler er kr 265,-

Elektronisk medisindispenser

Elektronisk medisindispenser er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad ut fra faglig vurdering av behov.

Apoteket leverer ferdigpakkede medisiner som ansatte i hjemmetjenesten setter inn i en elektronisk medisindispenser fra Evondos.

Medisindispenseren leser posene selv og varsler med lyd, tekst og tale når medisinene skal tas. Dispenseren overvåkes konstant, og dersom medisinen ikke tas, sendes alarm til ansatte i hjemmetjenesten.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som får vedtak om bistand til legemiddelhåndtering, kan etter vurdering av ansatte i hjemmetjenesten få tildelt elektronisk medisindispenser.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Henvendelse: mobil: 459 72 456

Slik søker du:

Benytt Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester eller du kan ta kontakt med tjenestekontoret på telefon
ndre helse- og omsorgstjenester i kommunen kan også formidle kontakt til tjenestekontoret.

Søknad sendes til:

Sør-Odal kommune

v/tjenestekontor helse- og omsorg

Øygardsvegen 2

2100 Skarnes

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook