ASK Aktivitetssenter

ASK er et dagsenter for mennesker med bistandsbehov.

Glad gjeng etter løp

Formål med tjenesten

Tilbudet skal gi voksne mennesker med bistandsbehov et meningsfylt aktivitetstilbud på dagtid. Tjenesten skal kunne bidra til mestring, trivsel og personlig vekst. Tjenesten skal i størst mulig grad tilpasses den enkelte.

Hvem får tjenesten

Tjenesten gis til voksne med bistandsbehov som bor i kommunen, etter individuell vurdering.

Dette kan være brukere med utviklingshemming, mennesker med psykiske lidelser, unge/uføre og innvandrere som trenger arbeidstrening for å komme seg ut/ eller arbeidstrening for å komme seg i videre i annet arbeide.

Hva omfatter tjenesten.

Tjenesten ytes ved Ask, og kan etter faglig vurdering omfatte aktiviteter som:

  • Tilrettelagte gjøremål som: veving, baking, strikking, tegning, produsering av tenn briketter, kantinedrift, vaktmestertjenester, billedterapi, lagerarbeid, musikkterapi, produksjon av glass og keramikk, pakke mopper, bingo og bistå Dagsenter eldre med middagsservering o.l.
  • I tillegg har Ask salg i pop up butikker/salgsmesser, med egne produkter, i løpet av året.
  • Delta i arbeidstrening, sosiale og fysiske aktiviteter
  • Les mer her!

Pris

Ask, dagsenter for mennesker med bistandsbehov: Tjenesten er selvfinansierende.

Henvendelse: ASK mobil: 404 33583

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook