Dagtilbud for seniorer - tilbud for hjemmeboende

Tilbudet skal gi voksne mennesker med bistandsbehov et meningsfylt aktivitetstilbud på dagtid. Tjenesten skal kunne bidra til mestring, trivsel og personlig vekst.

Kaffedrikking

Hvem får tjenesten

Tjenesten gis til hjemmeboende eldre som bor i kommunen, etter individuell vurdering.

Dette kan være brukere med behov for tilbud på dagtid, sosialisering.

Hva omfatter tjenesten

Tjenesten ytes ved Dagtilbud senior, og kan etter faglig vurdering omfatte aktiviteter som:           

  • Sosialt samvær og måltider: frokost, middag og kaffe.
  • Fysiske aktiviteter: stoldans, musikkterapi, høytlesning, bingo, småkurs som maling/blomster/strikking, brettspill og quiz.

Transport

Transport til dagtilbudet. Det er tilbud om gratis taxi som bestilles via kommunen.

Pris for tjenesten

Tjenesten koster kr 85 pr. dag da er det 2 måltider og skyss inkludert

Hevendelse dagtilbudet: mobil: 474 51956

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook