Ergoterapi

Våre ergoterapeuter kan hjelpe deg som er syk, har en skade eller en annen funksjonsnedsettelse.

Her er en oversikt over hva våre ergoterapeuter gjør:

  • Forebyggende hjemmebesøk
  • Rehabilitering, habilitering og hverdagsmestring
  • Tilrettelegging av omgivelser
  • Kontaktpersoner/bindeledd mellom kommunen og NAV hjelpemiddelsentral innen syn, hørsel, kognisjon, kommunikasjon og bevegelse.
  • Formidling og opplæring av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • Veiledning i boligsaker, ofte i samarbeid med husbanken og NAV hjelpemiddelsentral.

Hvem kan få tjenesten

Våre ergoterapeuter kan hjelpe deg som er syk, har en skade eller en annen funksjonsnedsettelse. Vi kan hjelpe til i alle aldre.

Søknadsskjema

Du kan søke om ergoerapi på Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester eller kontakte oss per telefon (se venstremeny for telefonnumer).

Våre samarbeidspartnere er blant annet tjenestekontoret, lege og hjemmetjenesten.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook