Frisklivssentral

Frisklivs-, lærings- og mestringssentralen er en forebyggende og helsefremmende tjeneste for deg som trenger hjelp til å endre levevaner. Vi jobber først og fremst med fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn og psykisk helse.

Person med joggesko og gåstaver på en tursti

Målgruppe

  • Deg som er i risikogruppa for å utvikle, eller har utviklet livsstilssykdommer
  • Deg som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre utfordringer med egen helse
  • Deg som ikke finner andre egnede aktivitetestilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for deg

Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen.

Program og kriterier

  • Individuell helsesamtale, gruppebasert oppfølging og helsefremmende kurs innen blant annet kosthold, søvn, tobakk og depresjonsmestring.
  • Fysisk aktivitet i grupper med fokus på økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær. 
  • Veiledning, rådgivning og undervisning
  • Tjenesten gis i frisklivs, lærings og mestringssentralen sine lokaler ute, og/eller på ulike kurslokaler i Sør-Odal.
  • Være en samarbeidspartner i Sør-Odal kommunes folkehelsearbeid

Har du lyst til å være med?

Du kan ringe frisklivskoordinatorene våre direkte. Vi kontakter deg for videre oppfølging så fort som mulig og senest innen tre uker.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook