Fysioterapi

Fysioterapitjenesten skal bidra til at alle kan mestre og delta aktivt i eget liv. Vi behandler personer med sykdom, skade, lidelse og/eller funksjonsnedsettelse, som bor eller oppholder seg i kommunen.

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med driftstilskudd (Odal fysioterapi) og kommunale fysioterapeuter. Vi har en felles prioriteringsnøkkel som alle henvinsinger blir vurdert ut i fra. Ventetiden varierer med hensyn til hvilken type behandling du trenger og hvor mange som er foran deg i køen.

Fysioterapeuter med driftstilskudd

Hovednummer, Odal fysioterapi: 915 44 649

Odal Fysioterapi har fire fysioterapeuter

Arbeidsområde

Allmenn fysiotearpi, idrettskader, basseng- og salgruppe, lymfødem behandling, bekken- og bekkenbunnsplager.

Du må betale egenandel etter gjeldende statlige takster. Barn under 16 år har gratis behandling. 

Kommunal fysioterapi

De kommunale fysioterapeutene ivaretar fortrinnsvis pasienter med behov for tverrfaglig oppfølging. Vi kan behandle deg hjemme eller på institusjon. Vi jobber også med barn i samarbeid med helsestasjon, skole og barnehage.

Oppfølgingen du får fra oss er tidsbegrenset og i form av aktiv behandling, med hovedvekt på funksjon, mestring av dagliglivet og å utnytte egne ressurser i størst mulig grad.

Tjenesten gis på bakgrunn av en faglig vurdering, etter gjeldende prinsipper for behandling og prioritering.

Vi kan bidra med

  • Undersøkelse og vurdering
  • Opptrening og behandling individuelt og/eller i gruppe
  • Veiledning, rådgivning og undervisning av pasient, pårørende, personal og andre samarbeidspartnere
  • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid 
  • Forebyggende helsearbeid og undervisning

Den kommunale fysioterapitjenesten har ulike gruppetilbud som frisklivsgrupper, sterk og stødig, styrke- og balansetrening og fire-måneders gruppe i regi av helsestasjonen. 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook