Rehabilitering i og utenfor institusjon

Sør-Odal kommune har rehabiliteringsteam som kan gi tverrfaglig oppfølging i og utenfor institusjon.

trappRehabiliteringsteamet består av fysioterapeut, rehabiliteringssykepleier og ergoterapeut.

Rehabiliteringen tar utgangspunkt i din livssituasjon og dine mål. Det skal være en målrettet prosess mellom deg, dine pårørende og tjenesteytere. Med utgangspunkt i «hva som er viktigst for deg», skal det gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Rehabilitering innebærer

  • Kartlegging, funksjonsvurdering og tverrfaglig oppfølging
  • Det er viktig at du deltar aktivt i prosessen og bruker dine ressurser for å nå dine mål.
  • Samarbeid med deg og dine pårørende
  • Tilbud om personlig koordinator, og evt. utarbeidelse av individuell plan.
  • Samarbeid med annet helsepersonell og offentlige instanser.
  • Tjenesten tilbys i institusjon, eller i hjemmet.

Målgruppe

Personer som bor eller oppholder seg i kommunen, og har fått en skade, sykdom eller begrensinger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.

Søknad sendes til

Sør-Odal kommune
v/ tjenestekontoret helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 SKARNES

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook