Rus- og psykisk helsetjeneste

Hverdagsrehabilitering som ideologi og arbeidsform er førende for helse- og omsorgstjenesten innbyggerne i Sør-Odal kommune mottar. Vi bidrar til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv, og det skal være en målrettet, faglig vurdert, samordnet innsats og fortrinnsvis gi et tilbud i brukerens nærmiljø.

Målgruppehjerter

Voksne over 18 år som bor eller oppholder seg i Sør-Odal kommune som trenger bistand i forhold til rus- og/eller psykiske problemer. 

Rus-psykisk helsetjeneste kan bistå med:

 • Kartlegging og vurdering ut fra individuelle behandlingsbehov.
 • Akutt krisehjelp etter traumatiske opplevelser.
 • Oppfølgingssamtaler til mennesker som trenger hjelp til psykiske reaksjoner etter naturlige hendelser i livet (dødsfall, samlivsbrudd)
 • Systematisk samtalebehandling. Samtaler kan foregå både på kontor, i hjemmet eller ute på gå tur.
 • Gruppebehandling som for eksempel depresjonsmestringskurs (KID /DU)
 • I samarbeid med sykehus, lege gis det oppfølging samt administrering av medikamenter.
 • Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for koordinering av dine tjenester. Skal din primærkontakt samarbeide og delta i arbeidet med utarbeidelse og oppfølging av individuell plan.(IP) Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få og hvem som skal bistå i de enkelte oppgavene.
 • Samarbeid med øvrig hjelpeapparat etter behov.
 • Oppfølging av mennesker som er tildelt bolig ihht målgruppen.
 • Skadereduserende tiltak, vi deler ut rent brukerutstyr.

De som er ansatt i rus- psykisk helsetjeneste skal kunne vise legitimasjon (ID-kort) 

Aktivitetssenteret holder til på Tronbøl, det er åpent 5 dager i uka på dagtid fra 09.00 – 15.00

Tirsdag kveld er Møtestedet åpent fra 15.30 til 21.00, dette er et lavterskeltilbud som er vedtaksfritt.

Det finnes aktiviteter som trening, musikkterapi, matlaging, biljard. Det er fokus på brukermedvirkning hvor brukere og ansatte lager et årshjul med aktiviteter ut fra ønsker og muligheter. Det koster ingenting å bruke aktivitetssenteret men det er en kostpris på kaffe og mat. Det må selv ordne transport til og fra.

Kriterier/vilkår

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

 • Saksbehandler: 479 79 769 eller 488 80 298
 • Hovedtlf.: 474 55 295
 • Avd.leder: 474 50 749

Rus-psykisk helsetjeneste har systemkoordinator/forløpskoordinator i tjenesten som også er knyttet opp til koordinerende enhet i kommunen. Ansvarsområder som individuell plan, pakkeforløp innen rus, psykisk helse, ocd-tvangslidelse, psykoselidelser.

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook