Informasjonsmøte om omsorgsboliger psykisk helse

Sør-Odal kommune gjennomførte et åpent informasjonsmøte om omsorgsboliger for mennesker med psykiske helseutfordringer tirsdag 9. mars 2021.

Møtet ble gjennomført digitalt. Kommunens medarbeidere presenterte arbeidet med nye omsorgsboliger den første halvtimen, mens siste halvdel av møtet ble brukt til å svare på spørsmål fra innbyggerne.

Opptak av møtet kan du se nedenfor (selve møtet starter cirka 10 minutter ut i sendingen).

Underveis i møtet kom det inn spørsmål til panelet. Flere av spørsmålene ble besvart muntlig i møtet, mens de resterende spørsmålene er besvart skriftlig.

Kommunen stilte med møtedeltakere fra både kommunalområde Helse og mestring og kommunalområde Samfunn.

I kommunestyrebehandlingen av handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 i desember, ble det vedtatt å avsette midler til bygging av boliger i tunløsning til mennesker med psykiske helseutfordringer.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook