Syn- og hørselkontakt

Syn- og hørselkontakt er kommunale ergoterapeuter som kan hjelpe med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen.

øre

Hva kan vi hjelpe med?

Syn- og hørselkontakt er et tilbud til innbyggere i Sør-Odal kommune som har et syns- og/eller hørselstap som gir utfordringer i hverdagen.

Hva kan vi hjelpe med?

Syn- og hørselkontakten kan:

  • Kartlegge behov, som oftest ved et hjemmebesøk
  • Søke om hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral
  • Gi opplæring i hjelpemidler
  • Vi kan også bistå med andre hensiktsmessige råd og løsninger

Ved hjemmebesøk er det mulighet for utprøving av ulike hørsels- og synshjelpemidler. Ved noen tilfeller kan det også søkes om utprøving på NAV hjelpemiddelsentral.

Synskontakt

Før et kartleggingsbesøk av synskontakt bør du ha en uttalelse om din øyehelse fra øyelege eller optiker. Dette kan gi svar på om du fyller kravet for at det kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral om synshjelpemidler.

•    Telefon synskontakt: 459 70 789

Hørselskontakt

Før et kartleggingsbesøk bør du ha informasjon om høreapparatene dine fra en audiograf. Dette vil bidra til at vi enklere kan finne løsninger som passer til ditt høreapparat, og vi kan søke NAV hjelpemiddelsentral. 

Behovet vurderes og må være varig (utover to år).

•    Telefon hørselskontakt: 414 55 747

Ta kontakt ved behov!
Du kan også snakke med våre ergoterapeuter 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook