Tjenestekontoret

Tjenestekontoret gir informasjon, kartlegger behov for bistand og fatter vedtak om helse og omsorgstjenester til personer i alle aldersgrupper.

Sør-Odal kommune arbeider ut fra et folkehelseperspektiv. Vi samhandler med innbyggeren med tanke på at den enkelte skal oppleve trygghet, mestringsevne og være lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem.

Målgruppe

Personer som bor og midlertidig oppholder seg i Sør-Odal kommune kan etter en helse- og sosialfaglig vurdering få innvilget oppfølging av kommunens tjenester innen helse og mestring

Tjenester du kan søke på

Søknadsskjema

Alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester kan ta kontakt eller sende søknad til Tjenestekontoretkontoret.

Sensitive opplysninger skal ikke sendes per e-post! Bruk søknadsskjema.

Bruk dette skjemaet: Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook