Vurderingsteam

Vurderingsteam er et tverrfaglig team som kartlegger og vurdere nye henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester.

Eldre par holde hender

Vurderingstemet (tidligere innsatsteamet) jobber aktivt med mestring gjennom selvstendiggjøring, trening, trygging og tilrettelegging for at innbyggere skal være lengst mulig aktiv i eget liv i eget hjem. Vurderingsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, helsefagarbeider og sykepleier. Teamet følger opp i en tidsavgrenset periode med rehabiliterende tilnærming. 

Målgruppe

Personer som bor eller oppholder i Sør-Odal kommune som søker om helse og omsorgstjenester etter nyoppstått skade/sykdom eller funksjonssvikt/fall.

Søknadsskjema

Benytt Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester eller ta kontakt med tjenestekontoret på telefon.

Søknad sendes til

Sør-Odal kommune
v/ tjenestekontoret helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 SKARNES

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook