Badevannskvalitet i Sør-Odal

Det er foretatt prøver av badevannet i Sør-Odal.

(14.07.23)

Det er tatt nye prøver av badevannskvaliteten, og alle prøver viser kvalitet god. 

Risikoen for å bli syk av å bade i ferskvann i Norge er generelt liten. I den grad man ønsker å ta ekstra forholdsregler ved bading så gjelder det spesielt rett etter større regnskyll og særlig der det er åpne bekker eller utløp fra rør. Der vil sannsynligheten for dårligere badevannskvalitet være større.

Badeplass

Klassifisering

Sandhella, Dølisjøen

God

Sanngrund camping

God

Sæterlisjøen, Finnholt

God

Disen, Disenå

God

Galterud

God

 

 

 

 

 

 

 

Badevannskvaliteten defineres med verdiene god, mindre god og ikke akseptabelt. Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak utefra innhold av tarmbakterier.

Det er god badevannstemperatur, til og med i Glomma, men stedvis kan det være mye strøm. Det er viktig å være klar over dette da man bader.

Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

 

God

Mindre god

Ikke akseptabel

(TBK)/100 ml/e-coli
Intestinale enterokokker(IE)/100 ml

< 100

100-1000

>1000

 

Svømmekløe: Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger: Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.

14.07.23: Det er observert mulige blågrønnalger i Storsjøen. Ta hensyn ved bading. 

  • Les mer om blågrønnalger i Storsjøen her

 

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook