Kontakt

  • Telefon synskontakt: 489 98 702
  • Telefon hørselskontakt: 414 55 747

Syns- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakt er et tilbud til innbyggere i Sør-Odal kommune som har et syns- og/eller hørselstap som gir utfordringer i hverdagen. Syns- og hørselskontakt er kommunale ergoterapeuter som kan hjelpe med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Tjenestene er gratis.

øre

Hva kan vi hjelpe med?

Synskontakten og hørselskontakten kan:

  • Kartlegge behov, som oftest ved et hjemmebesøk
  • Søke om hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral
  • Gi opplæring i hjelpemidler
  • Vi kan også bistå med andre hensiktsmessige råd og løsninger

Ved hjemmebesøk er det mulighet for utprøving av ulike hørsels- og synshjelpemidler. Ved noen tilfeller kan det også søkes om utprøving på NAV hjelpemiddelsentral.

Synskontakt

Før et kartleggingsbesøk av synskontakt bør du ha et skriv fra øyelege eller optiker med uttalelse om din øyehelse. Dette indikerer om du fyller kravet for at det kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral om synshjelpemidler.

  • Telefon synskontakt: 489 98 702

Hørselskontakt

Ved nedsatt hørsel kan det søkes om hørselshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, uavhengig om du benytter høreapparat eller ikke. Behovet vurderes og må være varig (utover to år).

  • Telefon hørselskontakt: 414 55 747

Ta kontakt ved behov!

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook