Kontakt

Tjenestekontoret 

62968000
Tjenestekontoret@sor-odal.kommune.no

Sør-Odal kommune
Tildelingskontoret Helse- og omsorg 
Øgardsvegen 2

2100 Skarnes

Tjenestekontoret

Sør-Odal kommune arbeider ut fra et folkehelseperspektiv, og har fokus på brukerens / pasientens trygghet, mestringsevne og livskvalitet. Tjenestekontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, kartlegger behov for bistand og fatter vedtak om helse og omsorgstjenester til personer i alle aldersgrupper.

Målgruppe

Alle som bor og midlertidig oppholder seg i Sør-Odal kommune skal få nødvendig helsehjelp og pleie og omsorg

Tjenester du kan søke på

Alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester kan ta kontakt eller sende søknad til Tjenestekontoretkontoret.

Sensitive opplysninger skal ikke sendes per e-post. Bruk søknadsskjema.

Søknadsskjema

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook