Vil du være støtteperson?

Har du overskudd og kapasitet? Lyst til å være en støtteperson for et barn på 8 år?

Hva går oppdraget ut på?

Vi ønsker en støtteperson som kan være sammen med barnet noen timer både på ukedager etter skoletid, samt ev. helgedager. Personen må være en trygg, rolig og omsorgsfull voksenperson, som er i stand til å følge barnet i dets behov. Målsettingen er å avlaste foresatte, samt utvide barnets nettverk. Det vil være behov for å være tilstede i barnets omsorgsbase, men muligheter på sikt for å være sammen i støttepersonens hjem.

Det vil være viktig for barnet at støttepersonen kan binde seg til oppdraget over tid, da barnet har et stort behov for forutsigbarhet og trygghet.

Nærmere opplysninger om oppdragets innhold, omfang og godtgjøring fås ved nærmere kontakt.

Hvis dette høres interessant ut, kan dere ta kontakt barneverntjenesten v/

Hilde på tlf. 474 60 220 eller Malin på tlf. 481 70 426.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook