Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Om reformen

Regjeringen har initiert en kommunereform og kommunene har fått i oppdrag å fatte et vedtak som skal oversendes fylkesmannen innen 1. juli 2016. Vedtaket skal avklare hvorvidt kommunen ønsker å slå seg sammen med andre kommuner eller ønsker å fortsette alene. Innen 1. oktober skal fylkesmennene samle innspillene og vedtakene fra fylkene og gi sin samlede innstilling til regjeringen.

Hensikten med kommunereformen er å skape robuste kommuner for fremtiden som tåler større oppgavebelastning, spesielt innenfor velferdsområdet men også i forhold til endringer i befolkningen, nærings- og samfunnsutvikling mv. Du kan lese mer om kommunereformen her (https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/#) .

Noen av gevinstene ved å danne en ny kommune er sterkere fagmiljøer som sikrer rekruttering og god kompetanse med bedre kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne. En ny kommune kan oppnå bedre arealutnyttelse, både når det gjelder arealer til friluftsaktiviteter, bedre bolig- og næringsutvikling, samt større påvirkningskraft overfor sentrale og regionale myndigheter. En ny kommune kan også oppnå bedre kollektiv- og samferdselsløsninger.

Utfordringene med en større kommune kan være økt geografisk avstand, redusert utvikling i grendene, frykt for tap av stedsidentitet, fare for konsentrasjon av kommunale tjenester i sentrale områder, dårligere lokalkunnskap hos saksbehandlerne, og mindre engasjement og politisk involvering.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk