Kontakt

Frivillighets- og folkehelsekoordinator Hanne Aandstad

Knutepunktfunksjon i Sør-Odal

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – hvordan organiserer vi dette i Sør-Odal?

Sør-Odal kommune benytter seg av Barne- og ungdom- og familiedirektoratets (BUFDIR) nasjonale tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier ved søknader til folkehelseprosjekter rettet mot denne målgruppen.

Eksempler på tiltak i Sør-Odal kommune som tidligere har fått midler fra denne tilskuddsordningen er utstyrssentralen BUA og Aktivitetsskolen i Sør-Odal.

Knutepunktfunksjon

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordninger skal sørge for å ha en knutepunktfunksjon.

Knutepunktfunksjonen har flere oppgaver:

  • Ha oversikt over, og bidra til å koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.
  • Samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier.
  • Dele erfaringer og og samarbeide med frivilligheten og andre som jobber i fagfeltet.
  • Være et kontaktpunkt for frivillige organsisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen.
  • Sikre informasjonsflyt om bestående tiltak, samt se på hvor det er behov for nye og/eller endring i tiltak.

Tverrfaglig gruppe

Kommunen har satt ned en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra:

NAV, Sør-Odal frivilligråd, integreringsenheten og barnevernstjenesten. I tillegg frivillighets- og folkehelsekoordinator som leder koordineringsarbeidet. Gruppens medlemmer har allerede mange kontaktpunkter med målgruppen, og vil ha ansvar for å koordinere arbeidet mot målgruppen og frivillige lag/foreninger.

Alle i gruppen arbeider i dag direkte med enten målgruppen eller med frivillige organisasjoner.

Har du spørsmål om knutepunktfunksjonen eller ideer til hvordan kommunen og frivilligheten kan samarbeide om de mest sårbare av oss, er det fint hvis du tar kontakt.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook