Tilskuddsordninger og priser

Sør-Odal kommune har følgende tilskuddsordninger, stipend og priser

Føtter hopper i solen

Tilskudd til kulturformål

Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv i Sør-Odal kommune.
Søknadsfrist 15. april

Aktivitetsstøtte

Her kan du søke om midler til enkeltarrangementer. Aktivitetsstøtten deles ut av overskytende beløp fra den ordinære tildelingen. Løpende søknadsfrist

Kulturstipend

Sør-Odal kommune kan hvert år dele ut inntil 3 stipend til unge lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Stipendet består av et diplom og en pengegave på inntil kr. 15 000,- Søknadsfrist 15. april

Kulturpris

Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeid i kommunen, gi det bedre vilkår, og tjene som inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner som omfattes av det utvidede kulturbegrep. Forslagsfrist 15. april.

Dialektpris


Sør-Odal kommunes dialektpris skær tene ett formål: Oppmuntre følk tell å bruke dialekta si og væra kri ta det i tier der lokale dialekter er i ferd me' å gå over i regionsdialekter. Talemålet er vår viktigste identitet. Forslagsfrist 15. april.

Ildsjelpris


Ildsjelprisen skal være en inspirasjon for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør en fremragende jobb i det frivillig lags- og foreningsarbeide i Sør-Odal kommune, slik at de kan arbeide og utvikle seg videre. Forslagsfrist 15. april.

Statlige spillemidler til idrettsformål


Frist for innsending av spillemiddelsøknad er 15. oktober.,

Eksterne støtteordninger


Det finnes mange støtteordninger i Norge. Ta deg tid til å gå igjennom denne lista, og se om ditt lag eller din forening kan søke på noe her. 

 

 

 

 

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook