Ildsjelpris

Formål

Sør-Odal kommunes ldsjelpris skal tjene to formål

  • Den skal være en inspirasjon for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør en fremragende jobb i det frivillig lags- og foreningsarbeide i Sør-Odal kommune, slik at de kan arbeide og utvikle seg videre
  • Den skal være en takk og en anerkjennelse til personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjennom flere år har gjort en fremragende jobb i det frivillige lags- og foreningsarbeidet i Sør-Odal kommune.
     

Forslagsrett


Oppvekst- og kulturutvalget bygger sin avgjørelse på årets innkomne eller egne forslag. 

Det er ikke anledning til å søke om prisen.
 

Frist 

Frist for innsending av forslag er 15. april hvert år. 
Fristen kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmeside.

Forslagene må være begrunnet og sendes til Sør-Odal kommune.
 

Tildeling

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.

Ildsjelprisen består av litografien "Heilt Odøling" med gravert skilt.
Offentliggjørelse og overrekkelse av Ildsjelprisen bør finne sted ved en passende høytidlig anledning.
 

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 19. sept. 2006, kst-sak 42/06

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook