Kulturstipend

Statutter for Sør-Odal kommunes stipendordning for unge lovende utøvere av kulturaktivitet

Sør-Odal kommune kan hvert år dele ut inntil 3 stipend til unge lovende utøvere, opptil 22 år, innen en vid definisjon av kulturbegrepet.

Stipendet består av et diplom og en pengegave på inntil kr. 15 000,-.

Formålet med kulturstipendet er å hjelpe fram unge talenter som driver ulike kulturaktiviteter, gi bedre vilkår, og tjene som inspirasjon forenkeltpersoner eller organisasjoner i arbeid som omfattes av det utvidede kulturbegrep.

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør hvert år om stipend skal deles ut og hvem det skal tildeles. Oppvekst og Kulturutvalget bygger sin avgjørelse på innkomne søknader. Oppvekst- og kulturutvalget kan søke sakkyndig bistand eller bistand av annen art, som f.eks. Sør-Odal idrettsråd eller Sør-Odal kunstforening.

Stipendene kan gis til unge talenter som viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig, eller som driver kulturaktivitet på så høyt plan at videre utvikling krever store utlegg av ulik art.

Stipendet kan deles ut én gang til hvert talent.

Stipendordningen kunngjøres ca. 15.mars.

Enkeltpersoner eller grupper, har anledning til å søke om kulturstipend.

Talentene søker selv om stipendet. Det er ikke anledning til å søke på vegne av andre eller å nominere andre.

Søknadsfrist er 15.april hvert år.

Søknadene skal begrunnes og sendes til Sør-Odal kommune

Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturstipendene bør finne sted ved en egen høytidelig anledning.

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 28.04.98, kst-sak 016/98. 
Pkt. 1 endret i kst-sak 031/07

Revidert i oppvekst- og kulturutvalget sak 032/22

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook