Retningslinjer for aktivitetsstøtte

Fra denne tilskuddsordningen kan søke om midler til enkeltarrangementer.

Søknadsfristen er løpende og du kan søke om inntil kr. 5 000,-. Aktivitetsstøtten deles ut av overskytende beløp fra ordinære kulturmidler. Søknader om aktivitetesstøtte vil derfor ikke behandles før etter den ordinære tildelingen (mai/juni). Alle søknader for inneværende år behandles. 

Retningslinjer for aktivitetsstøtte

Lag og foreninger kan søke aktivitetsstøtte til enkeltarrangement i Sør-Odal kommune.

Arrangementet må være åpent for alle, og ikke kun for organisasjonens medlemmer eller enkeltgrupper.

Aktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede prioriteres.

Arrangementet må finne sted/ha utgangspunkt i Sør-Odal kommune

Organisasjonen som søker må ha sitt hovedarbeidsområde i Sør-Odal kommune.

Det kan søkes om inntil kr. 5 000,-

Tilskuddet deles ut av overskytende beløp fra ordinære midler til kulturformål, og tilgjengelig beløp vil variere fra år til år.

Søknadsfrist for aktivitetsstøtte er senest en måned før tiltaket finner sted.

Budsjett for arrangementet må være vedlagt.

Følgende er ikke søknadsberettiget:

  • Organisasjoner og andre kulturaktører som primært har som formål å ivareta enkeltpersoners yrkes-, økonomiske- eller andre egeninteresser.
  • Rene kommersielle tiltak
  • Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner
  • Trossamfunn og livssynsgrupper
  • Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune

Du kan søke om aktivitetsstøtte selv om du allerede har fått tilskudd fra den ordinære tildelingen av midler til kulturformål.

Søknaden må inneholde en detaljert beskrivelse av arrangementet, samt budsjett

Søknaden sendes til

postmottak@sor-odal.kommune.no

eller

Sør-Odal kommune
Øgardsveien 2
2100 Skarnes
Merk konvolutten: aktivitetsstøtte

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook