Retningslinjer for kulturmidler i Sør-Odal

Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv i Sør-Odal kommune.

Hvem kan søke

Lag og foreninger i Sør-Odal kommune. I noen tilfeller kan det innvilges støtte til lag og foreninger utenfor Sør-Odal kommune, men tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Sør-Odal.

Lag og foreninger som mottar tilskudd fra Sør-Odal kommune forplikter seg til å være registrert i kommunens foreningsregister.

Søkere som er registrerbare i frivilligregisteret, må være registrert for å kunne søke.
 

Hva kan det innvilges tilskudd til

Det kan innvilges tilskudd til alle typer kultur- og idrettsaktiviteter.

Aktiviteter knyttet mot barn og unge, stedsforankring eller folkehelse prioriteres.

Samarbeid mellom to eller flere foreninger prioriteres.

Det gis også tilskudd til ordinær drift av lag og foreninger.

For å være berettiget til voksenopplæringsstøtte kreves at organisasjonen er berettiget statsstøtte etter lov om voksenopplæring.
 

Det gis ikke tilskudd til

Organisasjoner og andre kulturaktører som primært har som formål å ivareta enkeltpersoners yrkes-, økonomiske- eller andre egeninteresser.

Rene kommersielle tiltak

Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune

Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner

Trossamfunn og livssynsgrupper
 

Søknad

Søknad sendes elektronisk via kommunens nettside. 

Søknadsfrist 15. april.

Regnskap/budsjett skal legges ved søknaden.
 

Klageadgang

Det er mulighet til å klage på tildelingen. Dette må gjøres innen tre uker etter utstedt vedtak.

 

Søknadsfrist: 15. april

Unntak: aktivitetsstøtte (ingen søknadsfrist. Se egne retningslinjer)

Retningslinjene er vedtatt av oppvekst- og kulturutvalget i sak 7/19, 12.2.19

Søknadsskjema

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook