UngOdal

UngOdal skal koordinere fritidstilbud for barn og unge i Sør-Odal kommune.

Sør-Odal kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Barne-, unge- og familiedirektoratet til å utvikle en arbeidsmodell som skal bidra til å på god måte koordinere, tilrettelegge og synliggjøre fritidstilbudene til barn og unge i kommunen.

Det jobbes per nå med å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å beskrive hvorfor trygge, sosiale, skapende, fysiske og organiserte fritidsaktiviteter er viktig for barn og unges psykiske og fysiske helse.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook