Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tilskudd til kulturformål


Retningslinjer for kulturmidler i Sør-Odal

Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv i Sør-Odal kommune.

Hvem kan søke

Lag og foreninger i Sør-Odal kommune. I noen tilfeller kan det innvilges støtte til lag og foreninger utenfor Sør-Odal kommune, men tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Sør-Odal.

Lag og foreninger som mottar tilskudd fra Sør-Odal kommune forplikter seg til å være registrert i kommunens foreningsregister.

Søkere som er registrerbare i frivilligregisteret, må være registrert for å kunne søke.

Hva kan det innvilges tilskudd til

Det kan innvilges tilskudd til alle typer kultur- og idrettsaktiviteter.

Aktiviteter knyttet mot barn og unge, stedsforankring eller folkehelse prioriteres.

Samarbeid mellom to eller flere foreninger prioriteres.

Det gis også tilskudd til ordinær drift av lag og foreninger.

For å være berettiget til voksenopplæringsstøtte kreves at organisasjonen er berettiget statsstøtte etter lov om voksenopplæring.

Det gis ikke tilskudd til

Organisasjoner og andre kulturaktører som primært har som formål å ivareta enkeltpersoners yrkes-, økonomiske- eller andre egeninteresser.

Rene kommersielle tiltak

Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune

Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner

Trossamfunn og livssynsgrupper

Søknad

Søknad sendes elektronisk via kommunens nettside.

Søknadsfrist 15. april.

Regnskap/budsjett skal legges ved søknaden.

Klageadgang
Det er mulighet til å klage på tildelingen. Dette må gjøres innen tre uker etter utstedt vedtak.

Søknadsfrist: 15. april

Unntak: aktivitetsstøtte (ingen søknadsfrist. Se egne retningslinjer)

Retningslinjene er vedtatt av oppvekst- og kulturutvalget i sak 7/19, 12.2.19


Søknadsskjema finner du her:

Generelle søknadsskjemaer - kulturformål
Søknad om tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene


sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk