Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Generelle miljøtiltak - RMP

Generelle miljøtiltak (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) utarbeides på fylkesnivå og skal ivareta særlige miljøhensyn i de ulike regionene. RMP målretter miljøinnsatsen i jordbruket og beskriver miljøstatus og utfordringer landbruket har innen ulike miljøområder som forurensning, klima og kulturlandskap. Det regionale programmet rulleres hvert 4. år. 

Innenfor ordningen med tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark finner man tiltak som:

  • reduserer erosjon og arealavrenning fra jordbruksarealer
  • reduserer faren for utlekking av plantevernmidler
  • reduserer utslipp av klimagasser
  • begrenser gjengroing av landskapet
  • ivaretar naturtyper med høyt biologisk mangfold
  • ivaretar og synliggjør landbrukets kulturminner og kulturmiljøer

Redusert jordarbeiding, vegetasjonssoner, buffersoner, skjøtsel av automatisk freda kulturminner, slåttemarker og setervoller er eksempler på tiltak som faller under regionalt miljøprogram. Utfyllende opplysninger finnes i regionalt miljøprogram for perioden 2013 – 2016 se link over.

Søknad for generelle miljøtiltak leveres elektronisk, søknadsskjema finnes i altinn. Søknadsfrist er 1. oktober.

-          Lenke til Altinn

-          Lenke til Fylkesmannen i Hedmark: Miljøtiltak - RMP

-          Lenke til Landbruksdirektoratet: Om RMP

-          Lenke til forskrift

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk