Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Skog

Utmarksarealet i Sør-Odal kommune er ca. 402 000 dekar hvorav 362 500 dekar produktiv skog og ca. 40 000 dekar impediment (uproduktivt, myr og fjell). 85 % av skogarealet i Sør-Odal kommune er privateid skog, ca. 12 % er eid av aksjeselskaper og resterende er fordelt på kommuneskog, staten, opplysningsfondet og stiftelser.

I kommunen finnes det er fåtall svært store skogeiendommer (5000 – over 10 000 dekar) som eier ca. 36 % av skogarealet. 

I følge landskogtakseringen er tilveksten pr. år beregnet til 87.400 m3 gran, 26.900m3 furu og 12.600 m3lauvskog. Netto salgsvolum beregnes til 102.000 m3/år.  Forutsetningen for et slikt uttak over lengre tid er at skogeierne følger opp med investeringer i skogkultur.

Skogsbilvegnettet i Sør-Odal kommune er godt utbygd og utgjør til sammen 356 km eller 39 % av kommunens veger.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk