Kontakt

Sør-Odal kommune:

Sør-Hedmark Næringshage:

Klosser Innovasjon:

Næringsutvikling

Sør-Odal er en næringsattraktiv kommune i vekst.

slomarka

Sør-Odal har siden 2012 vært inne i en positiv trend i forhold til økte arbeidsplasser i kommunen, og i 2021 gikk kommunen fram med 69 arbeidsplasser - til tross for koronapandemien. Sør-Odal er kommunen i Kongsvingerregionen som ligger tettest på Osloregionen, Gardermoregionen og Akershus.

Næringstomt til salgs

16 dekar næringsareal er til salgs ved Tronbøl næringsområde på Skarnes. Les mer her!

Samarbeid om utvikling

Sør-Odal jobber lokalt med Sør-Hedmark Næringshage, samt regionalt i Kongsvingerregionen med Klosser Innovasjon, med å tilrettelegge for vekst i næringslivet. Se kontaktinformasjon i sidemenyen.

Kongsvingerregionen har en egen næringsstrategi. Ved å satse på regionens fortrinn, og jobbe strategisk for å realisere disse, skal regionen oppnå en netto vekst på 100 arbeidsplasser per år (registrert som sysselsatte pr kommune av SSB). 

Gjennom Kongsvingerregionen er det utviklet en felles nettside for alle kommunene som er med i prosjektet. På websiden finner man blant annet informasjon om næringsområdene i regionen og prosjektet, samt nyheter fra næringslivet i distriktet.

Etablererkurs

Næringsområder

I dag finnes det næringsområder i Sør-Odal på Slomarka, Skarnes, Disenå og Hernesmoen.

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for attraktive næringsarealer, og i Kongsvingerregionens arealstrategi pekes Slomarka ut som et område for bilbasert næring. Området har god tilknytning til E16 og vil være et godt alternativ for bedrifter som ønsker å etablere seg nær Oslo og Gardermoen.

Oversikt over kommunens eksisterende næringsområder:

  • Hernesmoen: 200 dekar tilgjengelig for bygging. Revidert regulering i 2021.
  • Slomarka: 327 dekar regulert, 120 dekar ledig. Stort utvidelsespotensial. Delvis regulert til industri, store områder avsatt i kommuneplanen. 1000 dekar ledig areal vil være ferdigregulert i 2023.
  • Tronbøl/Skarnes: 320 dekar, nesten helt utbygd. Regulert til næring.
  • Disenå: 125 dekar, nesten helt utbygd. Regulering: Avsatt i kommuneplanen til næring.

Les mer om to av kommunens næringsområder her:

Er du interessert i å kjøpe tomt i Sør-Odal, ta kontakt! Kontaktinformasjon finner du i menyen til venstre.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook