Midler for kommuner med ulverevir

Sør-Odal kommune faller inn under tilskuddsordningen fra Miljødirektoratet for kommuner med ulverevir, og vi tar nå imot søknader som bidrar til konfliktdemping. 2022 er siste året det deles ut midler.

wolf

Tilskuddsordning

Ordningen med konfliktdempende midler i kommuner med ett eller flere ulverevir er en ordning som startet opp i 2017. Sør-Odal kom med i ordningen i 2021 og det ble da delt ut kr 958.000 kr til lag, organisasjoner og enkeltpersoner.

I 2022 har Sør-Odal kr 1 200 000 til fordeling. Søknadsfrist er 1. juni. Søknadene skal til politisk behandling i løpet av høsten. Svar om tildeling sendes deretter ut, og de som får innvilget midler får en frist til å gjennomføre som er 3 år.

Nasjonalt regelverk

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å dempe ulike typer konflikter i kommuner med ulverevir.

Lokale vurderinger

Sør-Odal kommune står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak innen formålet, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen.

Ordningen presenteres slik av Miljødirektoratet:

Det er et grunnleggende hensyn at bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.
Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.

Sør-Odal kommune vurderer alle søknader og søkere likt så lenge tiltakene det søkes til ligger innenfor formålet med tilskuddsordningen.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet, kostnadsoverslag (fordelt på eksterne innkjøp og egeninnsats) og kart hvis det er relevant.

Søknadsfrist

Søknaden kan sendes på e-post til postmottak eller i brev til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. Søknadsfrist er 1. juni 2022.

Søknaden merkes "Konfliktdempende midler 2022"

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook