Tiltak for å redusere strømforbruk i Sør-Odal

Kommunestyret har vedtatt følgende strømsparingstiltak i Sør-Odal:

 • Koble ut belysning på kommunale veier mellom klokka 24.00 og 06.00. Dette trer i kraft natt til lørdag 26. november.
 • Senking av temperatur i alle administrative arealer, skoler, idrettsbygg og kulturbygg. 16 grader for gymsaler og aktivitetsrom/hall og vann i svømmebassenget senkes til 28 grader.
 • Det skal vurderes om energi-effektive bygg kan benyttes i stedet for dyrere bygg for aktiviteter på kveldstid.
 • Det benyttes ikke varmekabler i følgende områder:
  • Den «midlertidige undergangen» på Skarnes
   • Undergangen vil heller ikke bli brøytet eller strødd i vinter. Kommunen har satt opp et skilt med «Vinterstengt» i hver ende. Undergangen er ikke fysisk stengt, men ferdsel skjer på eget ansvar.
  • Varmeanlegg i gågata og på torget
 • Tilrettelegge for lading av tjenestebiler i kommunale bygg/arealer.

Tiltakene iverksettes så snart som mulig. 

Strømsparingstiltakene ble vedtatt i kommunestyret 27. oktober. Saksdokumentene finner du her!

Sør-Odal kommune har i tillegg gjort følgende tiltak for å spare strøm:

 • Installering av varmepumper i flere bygg
 • Brønnparker
 • SD-anlegg (automatisk styring av tekniske anlegg i et bygg)
 • Solcelleanlegg
 • Etterisolering av bygg i forbindelse med vedlikeholdsarbeid
 • Utskifting av gamle vinduer/dører
 • Etablering av kunstig intelligens som styrer varme og ventilasjon
 • Senking av innetemperatur på rådhuset til 20 grader
 • Redusert bruk av ventilasjonsanlegg på rådhuset
 • Ventilasjonsanlegget går på kl. 07.00 og slås av kl. 16.00
 • Omtrent 50% av kommunens gatelys er oppgradert til LED
 • Nyere belysning i rådhuset er LED
 • Stengt badstu i svømmehallen

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook