Salg, servering og skjenking

Hvis du skal drive et serveringssted, må du ha serveringsbevilling. Skal du servere alkohol til maten må du ha skjenkebevilling. Driver du butikk og selger alkohol, må du ha salgsbevilling. Planlegger du et arrangement hvor det også skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning. Skal du selge tobakk må du være registrert i tobakksalgssregisteret.

kaffe

Søknadsskjemaer

Du finner alle søknadsskjemaer under skjema og selvbetjening:

Jeg ønsker å selge mat og drive et serveringssted (serveringsbevilling)

Ønsker du å starte eller drive et serveringssted så må du skaffe deg en serveringsbevilling. Dette gjør du ved å søke om serveringsbevilling. I søknaden må du ha med noe dokumentasjon:

 1. Firmaattest 
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av serveringsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått etablererprøve

Jeg ønsker å servere alkohol (skjenkebevilling)

Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet må du ha en skjenkebevilling. Du må levere en søknad for å få skjenkebevilling, og før du søker må du innhente følgende informasjon:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av skjenkebevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått kunnskapsprøve.

Jeg ønsker å servere alkohol for enkeltanledning (skjenkebevilling for en enkeltanledning)

Skal du arrangere en tilstelning hvor det serveres alkohol, må du skaffe deg en forenklet skjenkebevilling. Her trenger du ikke å innhente informasjon i forkant, men ta stilling om det er et:

 • Åpent arrangement (enkeltanledning)
 • Lukket selskap (ambulerende)

For en enkeltanledning tar vi kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn det du oppgir i søknaden.

Jeg ønsker å selge alkohol i butikk (salgsbevilling)

Driver du eller ønsker du å selge alkohol i din butikk, må du ha salgsbevilling. Her må du innhente følgende informasjon før du søker:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av salgsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 5. Diplom for bestått kunnskapsprøve

Jeg ønsker å selge tobakk (Tobakksalgsregisteret)

Ønsker du å selge tobakk må du registere deg i tobakksalgsregisteret.

Må jeg ta kunnskapsprøven?

 • Den som skal stå som ansvarlig for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven etter serveringsloven. 
 • Hvis serveringsstedet har alkoholservering, må to ansvarlige bestå kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling.
 • En matbutikk med alkoholutsalg må ha to ansvarlige som har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling.
 • Hvis du søker om skjenkebevilling for en enkeltanledning kreves det ikke kunnskapsprøve i forkant.

Hvor får jeg tatt kunnskapsprøven?

Kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog Grue, Åsnes, Våler og Kongsvinger har inngått avtale om at Kunnskapsprøven etter alkoholloven gjennomføres på Kongsvinger. Kunnskapsprøven kan du avlegge på tirsdager i servicetorget i Kongsvinger rådhus. Send en e-post for å bestille tid.

Skjenkebevillinger og søknadsfrister

Kommunen har satt opp følgende frister på søknader om skjenkebevillinger:

 • Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning – 4 uker før arrangementet.
 • Søknader om skjenkebevillinger som skal til politisk behandling – 5 uker før politisk møte.

Alle søknader på skjenkebevilling sendes til høring til Politiet, som også har en viss saksbehandlingstid.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook