Viltforvaltning og jakt

Ved viltpåkjørsel, ring kommunens vakttelefon på 969 42 523!

Dette gjør du

  • Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink!
  • Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp. Om nødvendig, ring 113!
  • Merk påkjørselstedet/der dyret forsvant (bruk viltulykkesbånd)!
  • Ring 02800 og meld fra om påkjørselen!
  • Oppsøk lege dersom du har smerter i hode/nakke etter ulykken!

Ny viltforskrift fra 1. april 2020

Miljødirektoratet har fastsatt ny viltforskrift. Etter innspill i høringen er det gjort flere justeringer og presiseringer i forskriften.

Jakttider

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook