Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Om oss | Info om tjensten

barnehagejente spiser et grønt eple, med begge hendeneTidlig innsats er viktig og riktig. Vi har fagkompetanse til å tilby hjelp til førskolebarn.

Odal PPT er en interkommunal og fylkeskommunal rådgivende tjeneste som skal hjelpe barn, ungdom og voksne som har behov for hjelp i sin opplærings- og/eller oppvekstsituasjon.

Odal PPT er sakkyndige i spørsmål om behov for spesialpedagogiske tiltak etter Opplæringsloven. Odal PPT vil, som hovedregel, utrede den enkelte elevens vansker ved hjelp av samtaler, observasjoner og testing. På bakgrunn av informasjon som fremkommer i utredningen utarbeider Odal PPT en sakkyndig vurdering som avklarer eventuelle behov.

Tiltakene som iverksettes for å hjelpe barn med spesielle behov kan være ekstra ressurser i form av direkte spesialpedagogisk hjelp til barnet, samt veiledning av lærere, førskolelærere, assistenter og foreldre. Den sakkyndige vurderingen inneholder ofte også konkrete tiltak som skolen eller barnehagen kan iverksette innenfor eksisterende opplæringstilbud. Odal-PPT samarbeider ofte med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), helsestasjonen og barnevernet.

Elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Vanlige henvisningsgrunner kan være konsentrasjonsvansker, vansker med oppmerksomhet, lese- og skrivevansker, lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (Asperger og autisme), psykisk utviklingshemming, emosjonelle og sosiale vansker, språkvansker og atferdsvansker. Det er elevens funksjonsnivå og individuelle forutsetninger, og ikke en eventuell diagnose, som er avgjørende for behovsvurderingen.

Odal PPT er også sakkyndig i spørsmål om utsatt eller fremskutt skolestart, opptak til videregående opplæring på særskilt grunnlag, samt behov for tiltak i voksenopplæring.


Adresse: Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes
Telefon: +47 62 96 80 00
Org.nr.:  912 498 778 

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk