Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tester og kartleggingsmateriell

Her finner du oversikt over noen tester og kartleggingsverktøy som vi bruker i vår kartlegging- og utredningsarbeid

Test/kartleggingsmaterialer   
WISC-IV
Wechsler Intelligence Scale for children. 4. utgave. 
Norsk versjon 2009.

Wisc-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av barn og ungdommers kognitive evner. Wisc-IVs struktur er fornyet for bedre å reflektere aktuell teori og praksis innenfor evneområdet. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og "fluid reasoning", mens andre deltester er utgått. Videre er testoppgavene og stimulusmateriellet fornyet, for å bli mer engasjerende. Aldersintervallet er utvidet oppover til 16 år og 11 måneder.

WAIS  IV

Wechsler Adult Intelligence Scale, 4.ed.


Test for vurdering av kognitive evner hos voksne, 16-89 år.

WPPSI-

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, 3 ed.

Test for vurdering av kognitive evner hos små barn, 2 år 8 mndr. – 7 år 3 mndr. 

Leiter-R

Leiter International Performance Score - Revised

Bredspektret nonverbal evnetest brukt til å måle intelligens og kognitive evner hos  barn og voksne fra 2 til 21 år
LOGOS En PC-basert test som avdekker årsaker til den enkeltes lese- og skrivevansker.
Key Math

3 Diagnostic  Assessment (DA)

Gir mål på essensielle matematiske  begreper og ferdigheter hos elever 4 år og 6 måneder - 21 år.
Symptomsjekklistene CBCL, TRF, YSR:

Child Behavior Checklist, Teacher Report Form, 6-18 år, Youth Self Report, 11-18 år.

Spørreskjemametode:

Foreldreutfylte spørreskjema, spørreskjema utfylt av lærere og selvrapport-spørreskjema for kartlegging av barns kompetanse og psykiske problemer. 
Skjema 5-15 år Nordisk skjema for utredning av barns utvikling og atferd 
ASQ  og ASQ:SE

Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional

Et screeningsinstrument for sped- og småbarns sosiale og emosjonelle kompetanse og identifiserer barn som trenger videre kartlegging og eventuell utredning.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk