Tilgjengelighet

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Denne erklæringen skal si noe om hvilke krav til universell utforming av nettsiden som følges, hvilke som eventuelt ikke er fulgt, og hvorfor.

Universell utforming på nett vil si at alle i befolkningen, uansett funksjonsevne, skal kunne tilegne seg innhold som ligger på offentlige nettsider.

Sør-Odal kommune er ansvarlig for denne nettsiden, og vi ønsker at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Krav og retningslinjer

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på vår nettside skal være tilgjengelig, vet vi at det er noen mangler, som for eksempel:

Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og fanger opp feil når vi oppdaterer innhold. 

Tredjepartsløsninger som sor-odal.kommune.no bruker, kan ha mangler med hensyn til tilgjengelighet. Alle tredjepartsløsninger skal ha egne tilgjengelighetserklæringer som beskriver status for tilgjengelighet.

Sør-Odal kommune er i dag delvis i samsvar med kravene til universell utforming. Mange av avvikene er relatert til gjeldende plattform. Vi kommer til å endre hjemmesideløsning i løpet av året, blant annet for å imøtekomme kravene i tilgjengelighetserklæringen. Alle feil og mangler fra gjennomgangen utført i vinter skal bli rettet opp i forbindelse med overgangen til ny løsning og nytt design.

Tilgjengelighetserklæring for sor-odal.kommune.no

Tilgjengelighetserklæring for andre nettsider som eies av Sør-Odal kommune

Tilgjengelighetserklæring for tredjepartsløsninger som benyttes av Sør-Odal kommune

Gi tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! 

Det er flere måter du kan gi tilbakemelding på:

Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel på vår nettside.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook