Bakgrunn for høringen er ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. I denne loven er det krav om at det skal vedtas lokal forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen.   

Lokal forskrift om skoleregler skal på høring før den vedtas av kommunestyret. Forskriften skal også kunngjøres på Norsk Lovtidend. 

Aktuelle dokumenter

Gi dine innspill

Svar på høringen sendes til Sør-Odal kommune på e-post postmottak@sor-odal.kommune.no 

Høringssvaret kan også sendes til postadressen: Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. 
Merk svaret med «Sak 24/748: Høringssvar forskrift om pemisjon fra grunnskoleopplæringen i Sør-Odal kommune». 

Høringsfristen er 16. juni 2024