Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Høring av planprogram for kulturminneplan

Kongsvinger og Sør-Odal er nabokommuner i Kongsvingerregionen, og ligger begge nær svenske-grensen. Kommunene har en rik kulturarv som er basert på natur- og kulturgitte forutsetninger. Historisk har området militært sett hatt en viktig strategisk betydning på grunn av den korte avstanden til grensen. Kongsvinger festning med skansene er den mest sentrale blant befestningene. De produktive jordene langs Glomma har skapt godt utgangspunkt for landbruk og bosetting. Elva var også en viktig ferdselsåre og ble brukt til fløting av tømmer. De dype skogene i kommunene har fra de tidligste tider blitt utnyttet til jakt og fiske, men også til seterdrift og annen type utmarksbruk. I disse skogområdene slo innvandrende skogfinner seg ned på 1600-tallet. Fortsatt finnes det spor etter disse bosetningene.

Kulturminner og kulturmiljøer er en betydelig ressurs for Kongsvinger og Sør-Odal, og hele regionen. De er viktige elementer for identitetsskaping, og er i tillegg kilder til kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Mange av kulturminnene har i tillegg store bruksverdier. Kulturminner er også en viktig faktor for turismen i området. Planen har som mål å synliggjøre kulturminnene som finnes i kommunene, men også å bidra til enighet om en felles kommunal strategi for hvordan minnene skal ivaretas og forvaltes. Bevaring av de tradisjonelt anerkjente kulturminnene står sentralt, men også nye typer kulturminner vil bli trukket fram som viktige for fremtiden.

Hovedmålet med planen er å synliggjøre kulturminnene som finnes, men også å styrke kulturminnevernet, slik at de mest verdifulle kulturminnene kan sikres på best mulig måte for kommende generasjoner.

På grunn av forsinkelser i planarbeidet er høringsfristen utsatt til 15. februar

Høringsdokument

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk