Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vedtatt Detaljregulering 0419201407 Odal Grus Utvidelse

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan Detaljregulering 0419201407 Odal Grus Utvidelse.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Sør-Odal kommunestyre den 7.9.2017 i sak KS-078/17 vedtatt reguleringsplan Detaljregulering 0419201407 Odal Grus - Utvidelse. Planområdet ligger på eiendommene gnr./bnr. 82/1, 82/3, 82/4, 84/6, 112/7 og 112/8. Formålet med planarbeidet har vært å legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jfr. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 samt Forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes senest tre uker etter denne kunngjøring.

Klage merkes med Detaljregulering 0419201407 Odal Grus - Utvidelse. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig senest tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Aktuelle plandokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmesider med adresse www.sor-odal.kommune.no eller kan ses i rådhuset på Skarnes.


0419201407 Odal Grus utvidelse Planbeskrivelse med KU - l316716

0419201407 Odal Grus Plankart l316715

0419201407 Odal Grus Reguleringsbestemmelser rev. 20170616 l316717

Vedtatt Detaljreguleringsplan Odal Grus utvidelse Plan ID 0419201407 l318536

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk