Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vedtatt Detaljregulering 0419201502 Schøyenstranda

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan Detaljregulering 0419201502 Schøyenstranda.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Sør-Odal kommunestyre den 08.02.2018 i sak KS-008/18 vedtatt reguleringsplan Detaljregulering 0419201502 Schøyenstranda. Planområdet ligger på eiendommene gnr 71 bnr. 1 i forlengelsen av Arnold Rørholtsveg på Disenå. Formålet med planarbeidet har vært å legge til rette for bygging av 10 frittliggende eneboliger.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jfr. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 samt Forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes senest tre uker etter denne kunngjøring.

Klage merkes med Detaljregulering 0419201502 Schøyenstranda. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig senest tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Aktuelle plandokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmesider med adresse www.sor-odal.kommune.no eller kan ses i rådhuset på Skarnes.

0419201502 Plankart, datert 10.12.2015, revidert 15.07.2017 (Høydegrunnlag endres til NN2000)

0419201502 Planbestemmelser, datert 11.4.2016, revidert 22.01.2018

0419201502 Planbeskrivelse, datert 25.4.2016

0419201502 Støyrapport Rev B - Mjøsplan

0416201502 Geoteknisk rapport - ØRP

0419201502 Rapport kartlegging av terreng og bunntopografi - Hydrateam

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk