Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan 0419201405 fv24 Borgen x fv 285 gang- og sykkelveg

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan 0419201405 fv.24 Borgen x fv. 285 gang- og sykkelveg.

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret den 21.06.2016 i sak 029/16 vedtatt reguleringsplan 0419201405 fv.24 Borgen x fv.285 gang- og sykkelveg. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 24 fra Borgen til kryss fylkesveg 285. Reguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Sør-Odal kommune.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 samt Forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes senest tre uker etter denne kunngjøring. Klage merkes med reguleringsplan 0419201405 fv.24 Borgen x fv.285 gang- og sykkelveg. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig senest tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Aktuelle plandokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmesider med adresse www.sor-odal.kommune.no eller kan sees i rådhuset på Skarnes.


0419201405-planbestemmelser-fv24-borgen-x-fv285

0419201405-planbeskrivelse-fv24-borgen-x-fv285

0419201405-plankart-001

0419201405-plankart-002

0419201405-plankart-003

0419201405-plankart-004

0419201405-fv24-borgen-x-fv285-gang--og-sykkelveg-ks-029-16-planvedtak

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk