Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Detaljregulering 0419201601 Svingen hytteområde

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet den 29.01.2019 i sak PU-002/19 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Detaljregulering 0419201601 Svingen hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger på eiendommene gnr. 28 bnr. 35 og gnr. 28 bnr. 157 ved Storsjøen i Slåstad. Reguleringsplanen, med tilhørende bestemmelser, skal legge til rette for utbygging av 16 nye fritidsboliger på eiendommene og vil ha beliggenhet ved Storsjøen og mulighet for båtliv som fremste kvalitet. Planen skal legge hovedføringer for infrastruktur, samt sikre allmennheten adkomst og avklare generell arealbruk innenfor planområdet..

Aktuelle plandokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: www.sor-odal.kommune.no

Alle dokumenter kan også ses i Rådhusets mottakelse og ved Teknisk forvaltning. Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 96 80 00. Eventuelle innspill sendes skriftlig via e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no eller som brev til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse er satt til 22. mars 2019.

01-planbeskrivelse-revidert-201218-l497905

02-plankart-revidert-201218-l497906

03-planbestemmelser-revidert-201218-l497907

04-illustrasjonsplan-revidert-201218-l497908

1-gangs-behandling--detaljreguleringsplan-0419201601-svingen-hytteomrde-l498767

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk