Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Detaljregulering 0419201203 Korsfløyta Masseuttak

Offentlig ettersyn av Detaljregulering 0419201203 Korsfløyta Masseuttak.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet den 10.11.2015 i sak FS-078/15 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Detaljregulering 0419201203 Korsfløyta Masseuttak ut til høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger på eiendommen gnr. 73 bnr. 2 ved Korsfløyta i Finnholt. Formålet med planarbeidet er å fastlegge rammer for kommersiell drift av et nytt masseuttak på Korsfløyta. Det planlegges for et masseuttak i størrelsesorden 2 mill. m³.

Aktuelle plandokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: www.sor-odal.kommune.no

Alle dokumenter kan også ses i Rådhusets mottakelse og ved Teknisk forvaltning. Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 96 80 00. Eventuelle innspill sendes skriftlig via e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no eller som brev til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse er satt til 15. januar 2016.


Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Saksframlegg

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk