Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Offentlig ettersyn av Detaljregulering 0419200901 Slåstad

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet den 18.01.2016 i sak FS-005/16 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Detaljregulering 0419200901 Slåstad ut til høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av gang- og sykkelveg langs fv. 209 fra boligområdet i sør, forbi Slåstad skole og fram til dagens idrettsplass/fotballbane nord i området. Videre legges det til rette for etablering av trafikksikker bussterminal, foreldretransport og ansattparkering ved skolen. Planen omfatter også noen nye boligtomter/fortetting av eksisterende boligområde, samt avgrensing og atkomst til friområdet ved Dølisjøen.

Aktuelle plandokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: www.sor-odal.kommune.no

Alle dokumenter kan også ses i Rådhusets mottakelse og ved Teknisk forvaltning. Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 96 80 00. Eventuelle innspill sendes skriftlig via e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no eller som brev til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse er satt til 20. mars 2016.


Planbeskrivelse 21102015

Plankart 22102015

Bestemmelser 07012016

FS-005-16 Første gangs behandling 18012016

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk