Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Offentlig ettersyn av Detaljregulering 0419201407 Odal grus - utvidelse

Offentlig ettersyn av Detaljregulering 0419201407 Odal grus - utvidelse.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget den 15.11.2016 i sak PU-023/16 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Detaljregulering 0419201407 Odal Grus - utvidelse ut til høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger på gårds- og bruksnr. 82/1, 82/3, 82/4, 84/6, 112/7 og 112/8. Planområdet ligger i kommuneplanen for Sør-Odal kommune 2013-2024 inne som område for råstoffutvinning, LNF-område og båndlagt område for regulering. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak.

 

Aktuelle plandokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

www.sor-odal.kommune.no eller kan ses i rådhuset på Skarnes. Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 96 80 00. Eventuelle innspill sendes skriftlig via e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no eller som brev til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. Frist for å komme med innspill er 6 uker etter offentliggjøringsdatoen.

0419201407 Odal grus - plankart

0419201407 Odal grus - reguleringsbestemmelser

0419201407 Odal grus - planbeskrivelse med KU

0419201407 Vedlegg 1 Odal grus - 3d-bilder_2016-08-25

0419201407 Vedlegg 2 Odal grus - støyutredning

0419201407 Vedlegg 3 Odal grus - grunnvannsnotat

0419201407 Vedlegg 4 Odal grus - ros-analyse

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk